دکتر ویدا تقی پور بازرگانی

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
تحصیلات دوره پزشکی عمونی در دانشگاه تهران
تحصیلات تخصص در دانشگاه مشهد
دوره های تکمیلی لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی در تهران
دوره تکمیلی کولپوسکوپی در تهران
جراحی با تکنولوژی لیزر با لیزر مونالیزاتاچ

فارسی